• Altijd in de buurt
 • Persoonlijke aandacht
 • In goede handen
 • Samen werken aan herstel

Kinderbekkenfysiotherapie

Onze kinderbekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in problemen rond buik-, bekken- en bekkenbodem bij kinderen, en de mogelijke behandeling daarvan. Veel kinderen hebben problemen met plassen of poepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: overdag ongewild urineverlies, herhaaldelijke blaasontsteking of verstopping.

Wat is kinderbekkenfysiotherapie?

Een kinderbekkenfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in klachten en eventuele behandeling rondom buik, bekken en bekkenbodem bij kinderen. Kinderbekkenfysiotherapie is een bijzondere aanvulling op het diploma van kinderfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut. Het gaat hier om gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen van 3-18 jaar met problemen in de zindelijkheid maar ook bij: 

 • urine- en ontlastingsverlies
 • overactieve blaasklachten
 • bedplassen
 • obstipatie (verstopping) of aanhoudende diaree
 • blaasontsekingen
 • buikpijnklachten
 • angst voor plassen of ontlasten
 • plas en ontlastingsklachten als gevolg van een operatie, aangeboren afwijking of traumatische ervaring
 • problemen op het gebied van seksualiteit (bij oudere kinderen)

Wat doet een kinderbekkenfysiotherapeut?

De kinderbekkenfysiotherapeut zal samen met u en uw kind op zoek gaan naar een manier op de problemen op te lossen of hanteerbaar te maken. Dit zullen ze eventueel in samenspraak doen met de verwijzer (denk aan huisarts of kinderarts). Afhankelijk van de leeftijd van uw kind zal een behandelmethode ingezet worden.
Een kinderbekkenfysiotherapeut is naast de anatomie van de bekkenbodemregio bekend met de algehele en de motorische ontwikkeling en de gedrags- en ontwikkelingsstoornissen van kinderen. Daarnaast komen de specifieke problemen in de puberteit en rond tienerzwangerschap aan bod en gaat extra aandacht uit naar de rol van de ouders en de communicatie ouder-kind-therapeut gericht op de pedagogische en didactische aspecten bij de behandeling van kinderen.

Werkwijze poli kinderurologie

Heeft uw zoon of dochter plasklachten, dan kunt u vanaf nu terecht bij de specialistische poli kinderurologie in Medisch Centrum de Linie. U hoeft hiervoor niet meer naar het ziekenhuis met uw kind. Deze plaspoli is tot stand gekomen in een nauw samenwerkingsverband met de kinderarts van het Gelre Ziekenhuis en het CJG (Centrum Jeugd en Gezin).

Het gaat om een behandeling die we geven aan kinderen met bijvoorbeeld incontinentie, urineweginfecties, blaas- en plasproblemen en bedplassen. Een speciaal team van huisarts, kinderbekkenfysiotherapeut en orthopedagoog van het CJG, staat klaar voor (u en) uw kind. Kinderen kunnen verwezen worden naar de poli door de huisarts, de kinderarts (Gelre ziekenhuis) of door de jeugdarts (CJG).

De kinderbekkenfysiotherapeut doet het onderzoek, aansluitend is er een gesprek met de orthopedagoog. Het onderzoek bij de bekkenfysiotherapeut bestaat uit een vraaggesprek, plas- en poepdagboeken, een lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek (uroflowmetrie, bladderscan, echografie).

De kinderbekkenfysiotherapeut en orthopedagoog zullen gezamenlijk overleggen hoe uw kind het beste behandeld kan worden. De therapie bestaat uit fysieke-, cognitieve- en gedragstrainingen. Waar nodig stemmen zij het beleid af met de huisarts, jeugdverpleegkundige of jeugdarts van het CJG. Indien afstemming met de kinderarts van het Gelre Ziekenhuis nodig is, zal dit via uw huisarts verlopen.

     

Contact opnemen

Een eerste afspraak maken? Deze kunt u zelf direct online maken.

Wilt u liever bellen of heeft u een vraag? We zijn voor u telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 17 uur, of gebruik het contactformulier.