• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • In goede handen
  • Samen werken aan herstel

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van 'veelgestelde vragen'.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op: 

dat kan door het contactformulier in te vullen of door ons te bellen op 055-5225553

Vragen over uw verzekering/aantal behandelingen tegoed kunt u aan uw eigen ziektekostenverzekering stellen.

Zit fysiotherapie in de basisverzekering?

Fysiotherapie zit niet in de basisverzekering, behalve als er sprake is van artrose, knie- of heupoperaties, COPD, stressincontinentie of etalagebenen. Bij zorg uit de basisverzekering dient de eigen bijdrage te worden betaald als u nog niet aan het maximum zit.
Voor de overige fysiotherapiebehandelingen komt de vergoeding uit aanvullende verzekeringen. Als u geen aanvullende verzekering hebt voor fysiotherapie dan moet u zelf de kosten betalen voor iedere behandeling.

Hoeveel behandelingen krijg ik vergoed met mijn aanvullende verzekering?

U kunt deze informatie opvragen bij uw zorgverzekeraar. Wij kunnen wel in het elektronisch patiëntendossier zien hoeveel behandelingen door FysioNU zijn uitgevoerd, maar wij kunnen niet zien of er ook nog behandelingen bij andere zorgverleners zijn gedeclareerd. Om te voorkomen dat we niet de volledige informatie kunnen geven, raden wij u aan om contact op te nemen met de zorgverzekeraar.

Hoeveel kost een behandeling als ik niet aanvullend verzekerd ben?

Onze tarieven kunt u hier terugvinden: tarieven. Ook kunt u de tarieflijsten terugvinden in de wachtkamer van uw fysiotherapiepraktijk. 

Heb ik een verwijzing nodig om een afspraak te maken voor fysiotherapie?

Voor fysiotherapie heeft u normaal gesproken geen verwijzing nodig. De therapeut zal bij de intake een paar vragen stellen om te kijken of er (lichamelijke) klachten spelen die de behandeling kunnen belemmeren. Als er geen “rode vlaggen” zijn, kan de therapie worden opgestart.

Uitzondering is als er sprake is van een chronische indicatie (bv neurologische ziektebeelden, botbreuken, na een operatie of ziekenhuisopname, bij etalagebenen en soms COPD) of een behandeling aan huis; dan is er wel een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist.

Waarom is de eerste afspraak/ intake soms een dubbele afspraak?

De bekken - kinderfysiotherapeut wil zo snel mogelijk aan de slag met uw klachten.

Tijdens de intake moeten er veel gegevens worden verwerkt en een uitgebereid onderzoek uitgevoerd worden naar uw klachten . Om ook al een start te kunnen maken met het geven van adviezen, een oefening of een deel van de  behandeling proberen wij voor de eerste afspraak een uur in te plannen. Dit wordt gedeclareerd als twee afspraken.

Waarom krijg ik een rekening als ik binnen 24 uur voor de afspraak afzeg?

Wanneer een behandeling uitvalt dan krijgt de organisatie geen vergoeding van de ziektekostenverzekering voor de gereserveerde tijd. Indien een afspraak ruim op tijd wordt afgezegd, kunnen we nog proberen om een andere cliënt in te plannen, maar dit lukt vaak niet als er te laat wordt afgezegd. Indien er zwaarwegende omstandigheden zijn, willen we daar wel zoveel mogelijk rekening mee houden, maar anders krijgt de cliënt een rekening voor de te late afmelding.

Deze rekening bedraagt het tarief dat wij hanteren voor een niet nagekomen afspraak. Zie onze prijslijst.

Waarom is het bedrag tussen een particuliere nota en nota zorgverzekeraar verschillend?

Bij een aantal zorgverzekeraars en bij een aantal specialisaties fysiotherapie zijn tarieven vastgesteld die niet volledig kostendekkend zijn. Hierover zijn we in gesprek met de ziektekostenverzekeraars. De particuliere tarieven die FysioNU hanteert zijn kostendekkend opgesteld, waarbij ook rekening is gehouden met de hoge opleidingskosten die fysiotherapeuten moeten betalen om een specialisatie zoals bv manueel therapie of bekkenfysiotherapie te kunnen uitoefenen.

Waarom heeft FysioNU mijn BSN-nummer nodig bij het maken van een afspraak?

Fysiotherapeuten zijn verplicht om een patiëntendossier aan te leggen waarin de uitkomsten van het onderzoek en het behandelplan worden vastgelegd. In dit elektronisch patiëntendossier moeten ook persoonsgegevens worden genoteerd zoals adres, telefoonnummer en huisarts. Met uw BSN-nummer kunnen we die gegevens makkelijker opzoeken en laten controleren.

FysioNU gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om volgens de richtlijnen van de AVG.

Waarom is de declaratie van een zorgplan anders dan bij een reguliere behandeling?

Voor de financiering van zorgplannen zijn er gesprekken gevoerd met verschillende zorgverzekeraars. Dit is gebeurd om een meer passende financiering te ontwikkelen voor de zorg die we bieden in plaats van het huidige model gebaseerd op verrichtingen/ losse behandelingen.

Het streven is hierbij om te komen tot een productafspraak voor de geleverde zorg. Deze afspraken worden bij aspecifieke lage rugpijn bijvoorbeeld gemaakt op basis van de classificatie van de StartBack-vragenlijst. Afhankelijk van de uitkomst wordt een productprijs opgesteld, inclusief eventuele recidieven afspraken.

Openingstijden

Wij zijn cliënt gericht en zijn ook buiten katooruren geopend.

Onze algemene openingstijden zijn (dit kan per locatie verschillen):

maandag  07.00 - 20.30 uur
dinsdag  07.30 - 20.30 uur
woensdag  07.00 - 18.00 uur
donderdag   08.00 - 19.00 uur
vrijdag  07.00 - 18.00 uur

 

Heeft u een vraag over MijnZorgtoegang of uw afspraakbevestiging?

Ga naar uw persoonlijke MijnZorgtoegang omgeving