• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • In goede handen
  • Samen werken aan herstel

Kind en ontwikkeling

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen (baby's, peuters, jonge kinderen, oudere kinderen en pubers) tussen 0 en 16 jaar.
Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is.

Wat is ontwikkelingsachterstand?

Bij baby's en peuters zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, kindje loopt in oefenzaal onrust, voorkeurshouding, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen. 

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Oorzaak van motorische problemen?

De oorzaken van motorische problemen kan verschillend zijn. Een prematuur geboren kindje, een kindje met aangeboren aandoeningen zoals spina bifida (open ruggetje) of een cerebrale parese of een plexus brachialis lesie bij de geboorte. Ook jeugdreuma geeft pijn en beperkingen in bewegen. En soms heeft een kind gewoon wat hulp en extra oefening nodig om mee te kunnen komen met leeftijdsgenootjes. De kinderfysiotherapeut kan ook veel betekenen bij chronische aandoeningen aan de luchtwegen en ademhalingsproblematiek. 

Wat te doen bij motorische problemen?

Heeft u het vermoeden dat uw kind achter loopt in de ontwikkeling of heeft u of uw kind wat extra hulp en advies nodig bij de ontwikkeling dan is het verstandig om een afspraak te maken met onze kinderfysiotherapeut.

Door middel van informatie van ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen, gecombineerd met een onderzoek en gestandaardiseerde tests, ontstaat een volledig beeld over het motorisch niveau. De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te vergroten. Het doel is dat uw kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van oefenmateriaal wat speciaal ontwikkeld is om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders die, op die manier, de behandeling bij de dagelijkse verzorging kunnen betrekken.
Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit geldt vaak voor kinderen van 0-2 jaar of kinderen met een ernstige handicap.

 

Meer informatie over Kinderfysiotherapie

Contact opnemen

Een eerste afspraak maken? Deze kunt u zelf direct online maken.

Wilt u liever bellen of heeft u een vraag? We zijn voor u telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 17 uur, of gebruik het contactformulier.