• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • In goede handen
  • Samen werken aan herstel
Kinderfysiotherapie in zaal - socials

Kinderfysiotherapie

Samen naar de beste en snelste oplossing voor de hulpvraag van uw kind. Ons team wordt gevormd door ervaren kinderfysiotherapeuten en kinderbekkenfysiotherapeuten.

Kinderfysio-Apeldoorn®

Uniek voor Apeldoorn is ons grote team kinderfysiotherapeuten

De gezondheid van uw kind staat centraal

Spelenderwijs leren bewegen

Altijd bij u in de buurt

FysioNU heeft 5 vestigingen in Apeldoorn

Afspraak maken

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen (baby's, peuters, jonge kinderen, oudere kinderen en pubers) tussen 0 en 18 jaar.
Iedereen heeft in zijn kinderjaren leren bewegen. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Sportblessures vragen bij kinderen net een andere invalshoek dan bij volwassenen omdat kinderen nog in de groei zijn. Hetzelfde geldt voor rugpijn of hoofdpijn. De deskundigheid van een kinderfysio komt dan goed van pas.

Is mijn kind verzekerd voor kinderfysiotherapie? 

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering.
De eerste 9 behandelingen zijn altijd verzekerd. Dit kan eenmalig nog met 9 zittingen worden verlengd. Bovendien is er geen sprake van het wettelijke eigen risico bij kinderfysiotherapie.

Hoe herkent u eventuele problemen?

Alle kinderen worden gezien door het consultatiebureau en later door de leerkracht. Soms worden door hen signalen gezien en wordt er geadviseerd om via de huisarst een consult bij een kinderfysiotherapeut aan te vragen. Als ouder heeft u zelf een goede antenne voor de ontwikkeling van uw kind. Het kan fijn zijn om bij twijfels of zorgen een beoordeling te vragen bij een kinderfysiotherapeut.

Baby's en peuters

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen, bijvoorbeeld passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen, een voorkeurshouding, billenschuiver. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is.

Jonge kinderen

Jonge kinderen kunnen bijvoorbeeld en afwijkend looppatroon, motorische ontwikkelingsachterstand, ademhalingsproblematiek, jeugdreuma, lage of hoge spierspanning, of zindelijkheidsproblemen hebben. Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Oudere kinderen

Oudere kinderen kunnen sportblessures hebben. Of motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, moeite met de ademhaling bij sporten, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten. Ook kunnen kinderen last hebben van bijvoorbeeld incontinentie voor plassen of ontlasting of obstipatieklachten.

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

Als een kind doorverwezen wordt naar de kinderfysiotherpeut volgt eerst een intake.
Door middel van informatie van ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen, gecombineerd met een onderzoek en gestandaardiseerde tests, ontstaat een volledig beeld over het motorisch niveau. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind te vergroten. Het doel is dat uw kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van oefenmateriaal wat speciaal ontwikkeld is om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders die, op die manier, de behandeling bij de dagelijkse verzorging kunnen betrekken.
Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dit geldt vaak voor kinderen van 0-2 jaar of kinderen met een ernstige handicap.

Kinderfysiotherapie baby's

Samenwerkingen

Gelre Ziekenhuis Apeldoorn

Kind en jeugd | Gelre ziekenhuizen

Leerkrachten op de school van uw kind en sportleraren

verspreid over Apeldoorn

Contact opnemen

Een eerste afspraak maken? Deze kunt u zelf direct online maken.

Wilt u liever bellen of heeft u een vraag? We zijn voor u telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 17 uur, of gebruik het contactformulier.