• Altijd in de buurt
  • Persoonlijke aandacht
  • In goede handen
  • Samen werken aan herstel

Frozen shoulder

Er zijn verschillende soorten schouderklachten. Een van de klachten in het schoudergebied is een frozen shoulder. Hieronder kunt u lezen wat een frozen shoulder is en hoe wij u hierbij kunnen helpen. 

Wat is een Frozen shoulder?

Bij een Frozen Shoulder wordt het kapsel rondom de schouder dik en trekt steeds strakker rondom het gewricht, wat de beweging beperkt. Het ontstaat door een ontsteking van het gewrichtskapsel van de schouder. Hierdoor kan er een verdikking en verkleving van het kapsel optreden, wat tot flinke en langdurige klachten kan leiden. Dit wordt ook wel 'adhesieve capsulitis' genoemd. 

Oorzaak van een frozen shoulder

De oorzaak van een frozen shoulder is onbekend. De klachten ontwikkelen zich meestal tussen het 40e en 60e levensjaar. Er zijn factoren die de kans verhogen om een frozen shoulder te krijgen. Na overbelasting, een trauma en/of langdurig immobiliseren (rust houden) van de schouder. Verder is bekend dat aandoeningen en ziekten zoals diabetes (suikerziekte), schildklieraandoeningen, een beroerte, hart- en long aandoeningen invloed hebben op het (vaker) ontstaan van een frozen shoulder. 

Klachten en verschijnselen

De pijn wordt gevoeld aan de buitenzijde van de schouder en kan doorstralen tot in de bovenarm en in sommige gevallen zelfs in de onderarm. Vaak is er sprake van een verstoorde nachtrust bij het liggen op de aangedane schouder en een flinke bewegingsbeperking in meerdere richtingen. 

Er zijn drie fasen te onderscheiden, waarin de aandoening verloopt; de 'freezing fase' (bevriezende fase), de 'frozen fase' (bevroren fase) en de 'thawing fase' (ontdooiende fase). Deze fasen lopen in elkaar over en kunnen maanden duren. De totale herstel duur van een frozen shoulder kan tot jaren duren. 

De behandeling

De schouder zal uiteindelijk spontaan genezen en de stijfheid grotendeels verdwijnen. De fysiotherapeutische behandeling richt zich op het (pijnvrij) mobiliseren van de schouder en het bestrijden van de pijn. U krijgt huiswerkoefeningen die de mobiliteit van de schouder kunnen verbeteren. En adviezen met betrekking tot een juiste werkhouding, slaaphouding, gebruik van een frozen shoulder in uw dagelijks leven. Indien de pijn ernstig blijft, kan een corticosteroide injectie overwogen worden, dit in overleg met uw huisarts. 

Meer informatie over schouderpijn

Contact opnemen

Een eerste afspraak maken? Deze kunt u zelf direct online maken.

Wilt u liever bellen of heeft u een vraag? We zijn voor u telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 17 uur, of gebruik het contactformulier.